FINANCOVÁNÍ AKCE

Respekt je celodenní akce s bohatým programem, kterou by nebylo možné uspořádat bez podpory sponzorů a partnerů. Tato podpora se uskutečňuje budťo formou finančního daru, nebo poskytnutí určitého množství zboží k prodeji. Takto získané finance společně s částkou získanou prodejem triček a samolepek, jsou obratem použity na pokrytí nákladů spojených s programem a organizací celé akce.

 

VÝTĚŽEK Z AKCE

2011


Aby Respekt nebyl pouze zábavnou kulturní akcí, dnem plným dojmů a zážitků, ale přinesl pacientům rehabilitačního ústavu i něco hmatatelného, co budou moci denně využívat, zavedli jsme “dobrovolné vstupné” s vírou, že vybrané peníze se takto investují. K naší velké radosti se nám to zatím každoročně daří. V roce 2010 byl za částku vybranou na dobrovolném vstupném zakoupen první sportovní vozík pro využití na sálový florbal a basketbal. Sportovní vozíky se od normálních viditelně liší již na první pohled. Šikmá kola a další kolečka vpředu a vzadu zajišťují vysokou stabilitu, takže vozík ani při maximálním vychýlení ze sedátka prakticky nelze převrátit. V roce 2011 jsme za peníze z Respektu zakoupili druhý a následně přišel náš pan ředitel s návrhem, že ústav zakoupí další vozíky, aby proti sobě mohly nastoupit dva týmy s rovnocenným vybavením. V současné době mají tedy pacienti k dispozici vozíků osm.

florbal

basketbal


2012


Částka vybraná na dobrovolném vstupném v roce 2012 byla použita na nákup bubínků a dalších hudebních nástrojů pro naši kolegyni Mgr. Petru Zdeňkovou, která se věnuje neurorehabilitační muzikoterapii s pacienty převážně po mozkové příhodě nebo kraniotraumatu. Ústav toto vybavení nemůže zakoupit, protože se nejedná o zdravotnické vybavení. Je to trochu absurdní, ale je to tak a proto jsme se rozhodli takto pomoci, aby byly získáné finance opět využity ve prospěch pacientů rehabilitačního ústavu.

bubnování

bubnování


2013


V roce 2013 jsme za částku, kterou jste věnovali na dobrovolné vstupné, nakoupili tkalcovské stavy do tkalcovské dílny kladrubského rehabilitačního ústavu. Pro nezasvěcené, součástí rehabilitace je i ergoterapie, jejímž cílem je nácvik samostatnosti, zlepšování úchopů a jemné motoriky. A právě toto si pacienti mohou procvičovat i v dílnách - tkalcovské, keramické, výtvarné, truhlářské a kovodílně. Tkalcovskou dílnu navštěvují převážně pacienti, kteří nemají sílu na to, aby pracovali s keramickou hlínou, nebo nářadím v truhlářské dílně. Tkaní na tkalcovských stavech je jedna z činností, kterou za asistence ergoterapeutů zvládnou a procvičují si tak nejen jemnou motoriku, ale zároveň si mohou utkat třeba šálu pro sebe nebo jako dárek pro své blízké.

Za první republiky jsme byli tkalcovskou velmocí, takže nás docela překvapilo, když jsme nenašli žádného českého výrobce tkalcovských stavů. Objednali jsme je proto, přes pražského dodavatele, od firmy Ashford až z Nového Zélandu.

tkalcovna

tkalcovna


2014


Protože RÚ Kladruby je dobře prosperujícím zařízením, které zejména v poslední době hodně investuje i do modernizace zařízení a přístrojového vybavení, dospěli jsme k závěru, že se již nenabízí prakticky nic, na co bychom mohli výtěžkem z naší akce přispět. Na 7. ročníku jsme proto uspořádali anketu - kdo z Vás je pro to, aby se částka vybraná na dobrovolném vstupném věnovala někomu konkrétnímu, jenž se po nehodě na motocyklu ocitl nejen v těžké životní, ale i finanční situaci. Ze 101 hlasujících bylo 98 z Vás pro tento náš návrh. Adepta jsme následně vybírali nejen mezi pacienty, kteří v kladrubském ústavu minulý rok rehabilitovali po nehodě na motocyklu, ale kritériem bylo i to, že ji sami nezavinili. Nakonec jsme vybrali Petra Berouška z Plzně, který je po nehodě na mašině, kdy mu nedal přednost ukrajinský řidič dodávky vyjíždějící na hlavní silnici z parkoviště cizinecké policie. Petr už nedokázal dobrzdit a v 50km rychlosti narazil d  boku dodávky. Náraz mu způsobil mnohočetná vnitřní zranění, přišel o jednu plíci, ale nejzávažnějším bylo poranění páteře s přerušením míchy, jehož následkem je, laicky a zjednodušeně řečeno, nejen ochrnutí dolních končetin, ale i částečné postižení rukou. Za částku 74 000 Kč, která se v roce 2014 vybrala na dobrovolném vstupném, si Petr pořídil skládací invalidní vozík od švýcarské firmy Kuschall, který mu umožňuje mobilitu a určitou samostatnost. Výhodou tohoto vozíku je především nízká hmotnost, což je pro quadruplegika dost podstatné, ale i možnost snadného složení například při převozu v autě.

Petr Beroušek se svojí mašinou

Petr se svojí ZF6 před nehodou v r. 2013

Petr Beroušek na vozíčku

...a na "respekťáckém" Kuschallu (2015)


2015


V roce 2015 jsme opět chtěli vybrané peníze věnovat někomu, kdo měl nehodu na motocyklu, kterou sám nezavinil. Protože se nám ale sešly příběhy tři a my jsme nechtěli vybrat jen jeden z nich, znovu jsme přímo na 8. ročníku uspořádali anketu, kde jsme příběhy zveřejnili a nechali na vás, kteří jste přispěli, abyste sami rozhodli, komu by se peníze měly věnovat.

Z pětiset anketních lístků se nám jich vyplněných vrátilo 228, což není moc, ale pro statistiku to stačí. Nejvíc z vás (135) bylo pro to, aby peníze dostala malá Eliška, jejíž maminku srazil motorkář. 68 z vás by je věnovalo Danovi, motorkáři, který nedostal přednost a 25 z vás bylo pro to, aby se věnovaly rodině po Michalovi, který zahynul při nehodě na motocyklu dva týdny před 8. ročníkem Keep Respectu.

Rozhodli jsme se proto, že vybraných 85 tisíc korun rozdělíme mezi všechny tři procentuálně tak, jak jste hlasovali - tedy na 50 000 Kč / 25 000 Kč / 10 000 Kč. Víme, že peníze nezmění, co se stalo, nevrátí život, nenahradí poškozené zdraví, ale mohou alespoň trochu pomoci v momentální těžké životní situaci, ve které se kdykoli může ocitnou každý z nás.

Všechny tři příběhy najdete v přiloženém PDF souboru zde.


2016


V roce 2016 se vybralo 116 250 Kč, tedy o 31 tisíc víc, než v roce předchozím. I tentokrát jsme peníze darovali konkrétním lidem. Opět jsme zveřejnili tři příběhy a nechali na vás, abyste formou hlasování sami rozhodli, kolik se komu věnuje. Celkovou částku jsme tedy opět rozdělili procentuelně, podle počtu hlasů. Ankety se zúčastnilo 351 hlasujících.

Nejvíc z vás (223) bylo pro to, aby peníze dostala třináctiletá Lenka (resp. její babička, která o ni pečuje) - na její účet jsme tedy odeslali částku 74 270 korun. 78 hlasujících bylo toho názoru, že bychom měli přispět Patrikovi, kterému jsme poslali 25 985 korun a 42 z vás vybralo příběh Marka, kterému jsme tudíž poslali zbylých 15 995 korun.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli, za to, že jste udělali dobrý skutek a pomohli, protože v životě každého z nás může nastat chvíle, kdy budeme sami podobnou pomoc potřebovat ...a nepropadejte iluzi, že vám se to nikdy stát nemůže.

Všechny tři příběhy najdete v přiloženém PDF souboru zde.


2017


V roce 2017 jsme opět překonali předcházející ročník. Na dobrovolném vstupném se shromáždila částka 148 119 Kč, kterou jsme stejně jako v předchozích dvou letech rozdělili mezi tři bikery po úraze na motocyklu. Z tisíce rozebraných hlasovacích lístků se nám jich vrátilo 426, tedy přibližně polovina. Nejvíc vašich hlasů (183) obdržel Michal Karvaj (kterému jsme poslali 63 629 korun), 125 hlasů dostal Martin Sybera (jemu jsme na účet zaslali 43 462 korun) a 118 z vás hlasovalo pro Petra Stanislava (na kterého připadla částka 41 028 korun).

Opět děkujeme vám všem, že jste pomohli, máte náš respekt.

Všechny tři příběhy najdete přiloženém PDF souboru zde.


2018


Na 11. ročníku akce Keep Respect se vybralo 154 599 Kč, plus 15 Euro (nejspíš zase od pana Berouška) a 2 polské zlatky. Je to o 6 885 více, než v roce minulém. Do kasy přispělo a anketní leták si vzalo zhruba tisíc z vás, kteří jste přijeli. Zpět se nám vrátilo 539 vyplněných lístků, což je o stovku víc, než loni, ...a hlasovali jste následovně: Nejvíc vašich hlasů dostal Martin Beran a to 342 (Martinovi pošleme 98 351 korun). 160 hlasů jste dali Janě Růžičkové (které pošleme částku 46 013 korun) a 37 hlasů dostal Miloslav Vybíhal (což se rovná částce 10 640 korun). Vám všem, kteří jste přispěli, moc děkujeme, a věříme, že se vám i letos v Kladrubech líbilo.

Všechny tři příběhy najdete přiloženém PDF souboru zde.


2019


Na 12. Ročníku se na dobrovolném vstupném nashromáždila částka 171 980 Kč. Hlasování se zúčastnilo 681 z přibližně tří tisíc návštěvníků, což není moc, ale na statistiku to stačí. Čtyřiadvacetiletý Pavel Kálal, který je na vozíku po pádu při motokrosových závodech, od vás dostal 82 hlasů, takže mu pošleme 20 638 Kč. Hance Hanušové, která nedobrzdila, když auto jedoucí před ní nečekaně zastavilo, jste dali 190 hlasů, což odpovídá částce 48 155 Kč. No a nejvíc vašich hlasů dostal devětadvacetiletý Lukáš Berka, jehož nehoda na  otorce, kdy mu paní v autě nedala přednost, měla nejvážnější následky, Lukáš je kvadruplegik s těžkým postižením nejen dolních, ale i horních končetin. 408 z vás, kteří jste hlasovali pro jeho příběh, tak určilo, že mu pošleme nejvíc a sice 103 187 Kč. Za všechny tři mockrát děkujeme vám všem, kteří jste přispěli.

Všechny tři příběhy najdete přiloženém PDF souboru zde.


2021


V roce 2021 se na dobrovolném vstupném vybralo 61 122 korun. Ani jsme nečekali, že by se na komorním "pikniku u rybníka" vybrala tak vysoká částka.
Peníze jsme věnovali Standovi Vnoučkovi, jenž měl na konci dubna 2021 velmi vážnou nehodu na motorce. Dostal se do střetu s opilým řidičem, který ho doslova smetl ze silnice. Více než týden byl v umělém spánku. Lékaři mu amputovali levou nohu a poškozenou má i levou ruku. Přes deset let Standa pomáhal vozíčkářům a handicapovaným v projektu Heřmana Volfa "Cesta za snem". Nyní se stal jedním z nich. Prožívá těžké období, kdy se musí vypořádat nejen se svým handicapem, ale i s mnoha jinými překážkami. Dům, kde žije, není přizpůsoben jeho současné situaci a nemůže vykonávat ani svou práci profesionálního řidiče.
Peníze jsme zaslali na transparentní účet, který pro Standu založili jeho kamarádi z projektu "Cesta za snem".

 

Stand Vnouček